Přednáška — Art of Trolling

Připravuje Luděk Kvapil

Trollové jsou často nedocenění umělci. Potácejíc se po sociálních sítích šíří poznání o možnostech dovést jakýkoliv výrok ad absurdum. Provokují, spekulují, tvoří.

Přednáška je úvodem to studia Trollologie. Absolvent přednášky získá základní dovednosti pro absurdní přesto distingované trollování. Absolvent bude seznámen s metodologií trollingu, častými memy, ale i příklady využití trollingu k marketingovým účelům nebo mobilizaci sociálních hnutí.

Struktura přednášky:
1) Operacionalizace pojmů
2) Vymezení Trollologie jako vědní disciplíny: předmět zkoumání, hraniční vědní disciplíny
3) Otázka legitimizace Trollologie jako vědní disciplíny
4) Historie Trollologie
5) Média a trolling
6) Trollující značky
7) Trollující sociální hnutí
8) Diskuze

Pro koho je přednáška určena

správci sociálních sítí
influenceři
uživatelé sociálních sítí