Přednáška — Sazba versus Typografie

Připravuje Robert Janák

Pohled na sazbu a typografii může být plný napětí a kontrastů. Zda umíme efektivně zapsat správný znak závisí na spoustu věcech, které umožňuje prostředí, ve kterém text píšeme.
1. Jak si vybrat editor pro psaní textu? Proč respektovat standard Unicode a HTML? Lze některé znaky zcela ponechat na CSS?
2. Jak nepodřídit proces sazby vizuálnímu pohledu? V době VYSIWYG aplikací je to krok dopředu nebo stranou? Jak připravovat sazbu pro tisk s ohledem na kvalitu výstupů elektronického publikování (displej, hlasový výstup…)?
3. Pohledy na sazbu – požadavky sazeče a požadavky typografa. Byly obě profese byly od nepaměti zaměňovány? Lze je dnes odlišovat?
4. Kdo je to sazeč a má mít alespoň základní znalosti o html?
Diskuze k tématu by měla směrovat k otázkám, „jakou má znak úlohu v digitální sazbě a jakou v typografii“ a dále pak „jak nová média ovlivňují ‚tradiční‘ postupy v digitální sazbě.“
Budu mít pěkné vlastní ukázky!!! Tak se těšte. :)
Výhodou účasti na přednášce je znalost základních pravidel sazby, viz př. „Praktická typografie“ od autorů Blažka a Kočičky.

Pro koho je přednáška určena

Určena je pro autory textu, typografy … sazeče, html kodéry. Speciálně pak pro ty, kdo znají Unicode tabulku z rychlíku, staví v sazbě na WYSIWYG přístupu a chtějí zjistit více o html.