Zhodnocení Barcampu Brno 2015

Infografika 2015

V sobotu 23. 5. 2015 se konala konference Barcamp Brno 2015. Sešlo se nás tam přes 1500! Snědli jsme 400 klobás, 150 gulášů a 150 lasagní, 1 000 chlebíčků, 4 bedeny ovoce, 3l Banánových Cvrčků, 3l Brazilských Potemníků a 150 Argentinských Švábů. Vypili jsme bezpočet litrů vody, kávy, limonády. V šesti místnostech se pořádalo 42 přednášek a ve dvou dalších proběhlo celkem 10 workshopů. Z téměř všech přednášek byl pořízený videozáznam, videa budou dostupná na stránkách superlectures. Fotografie z celého dne jsou na našem flickru. Dále sledujte sociální média facebook Barcamp Brno a twitter @bcbrno pro aktuální informace.

Celá akce byla zakončena afterpárty, která se protáhla až do ranních hodin a probíhala opět v restauraci Tusto na Nových sadech.

Jako každý rok, i letos jsme na Barcampu uspořádali sbírku, jejíž cílem letos bylo finančně podpořit Josepha z Ugandy a umožnit mu tak studium na střední škole. Vybrali jsme i díky soutěži Pevnost Barcamp přes 10 000 Kč a v následujících dnech budeme výtěžek předávat organizaci Bwindi Orphans. Děkujeme všem, kteří přispěli. http://www.barcampbrno.cz/2015/stranka/charita.html

Chtěli bychom poprosit všechny přihlášené účastníky, včetně těch, kteří na Barcamp nepřišli o vyplnění dotazníku. Budeme rádi za jakékoliv podněty, které pomohou vylepšit Barcamp Brno 2016. Dotazník najdete na adrese http://survio.com/survey/d/barcamp-brno-2015.

Rádi bych jménem organizačního týmu poděkovali všem dobrovolníkům, kteří nám s akcí pomohli, vám všem, kteří jste se akce zúčastnili a v neposlední řadě také všem partnerům, kteří umožnili aby se akce konala.

Rovněž děkujeme vedení VUT FIT za již tradiční podporu této akce.

Zvláštní poděkování pak patří paní doc. RNDr. Jitce Kreslíkové, CSc., která se již pátým rokem podílí na organizaci Barcamp Brno a stala se tak nepostradatelným členem organizačního týmu.

Zase za rok na viděnou!

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři