Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Barcamp Brno z.s. , se sídlem Lidická 1005/23B, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 22609288 (dále jen „Barcamp Brno“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • osobní popisek
  • název společnosti
  • odkaz na domovskou webovou stránku
  • uživatelské jméno na Twitteru
  • při přihlášování přes síť Twitter dále:
   • uživatelský identifikátor ke spárování Twitter účtu s uživatelem v naší databázi
  • při přihlašování přes síť Facebook dále:
   • uživatelský identifikátor ke spárování Facebook účtu s uživatelem v naší databázi
 2. Udělujete souhlas se zveřejněním následujících údajů na webu Barcamp Brno:

  • jméno a příjmení
  • název Twitter
  • osobní popisek
 3. E-mail a případně identifikátory používaných sociálních sítí je nutné zpracovat za účelem autorizovaného přístupu k webu pro účely registrace, hlasování o programu, registrace přednášek. E-mail je také zpracováván za účelem oprávněného zájmu společnosti (informování o dalších ročnících, událostech týkajících se Barcamp Brno). Vaše údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od posledního uděleného souhlasu.

 4. Za účelem zlepšení webové stránky v jejím obsahu i funkcích využíváme Google Analytics, který sleduje pohyb návštěvníků na našem webu a pracují u toho s cookie. Získané informace se ukládají na zabezpečené servery od Google.

 5. Udělujete taktéž souhlas s pořizováním audio-vizuálního záznamu během konání akce Barcamp Brno. Tento pořízený materiál může Barcamp Brno použít na propagaci na sociálních sítích a v ostatních mediích. Zveřejňování záznamu přednášek podléhá souhlasu navíc, který Barcamp Brno získává v rámci podávání přihlášek do programu.

 6. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti nebo zasláním mailu na [email protected] Barcamp Brno bude reagovat na toto oznámení nejpozději do 30 kalendářních dnů.

 7. Zpracování osobních údajů je provádí Barcamp Brno, osobní údaje však pro Barcamp Brno mohou zpracovávat i další případní poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.